نوشته شده توسط : zohre

شرکت سهامی عام

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت سهامی عام را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

تعریف شرکتهای سهامی عام:

شرکتهای سهامی عام شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به قطعات سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و قسمتی از سرمایه این شرکتها از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.

شركت سهامي عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت هاي بزرگ مي باشد كه اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم مي توانند در هنگام اعلام پذيره نويسي به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معينه را به حساب شركت واريز نمايند. ذيلا توضيحات مختصري در خصوص اين نوع شركت با استفاده از مفاد لايحه اصلاحي قانون تجارت بيان مي گردد. شركت هايي كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند شركت سهامي عام ناميده مي شود و بايد بلافاصله قبل يا بعد از نام شركت عبارت سهامي عام در كليه اوراق و اطلاعيه ها و اگهي هاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمايه در موقع تاسيس شركتهاي سهامي عام نبايد از پنج ميليون ريال كمتر باشد و در صورتي كه بنا به موجباتي سرمايه شركت سهامي عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود بايد ظرف يك سال از طريق افزايش سرمايه – سرمايه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامي عام بايد به انواع شركت هاي ديگر مصرح در قانون تجارت تبديل شود و در غير اين صورت هر ذينفع (سهامدار) مي تواند انحلال شركت سهامي عام را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا نمايد(ماده ٥ل.ا.ق.ت). براي تاسيس شركت سهامي عام موسسين در بدو امر بايستي حداقل ٢٠% سرمايه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدي را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاي كليه موسسين رسيده باشد به اداره ثبت شركتها تسليم ورسيد دريافت دارند چنانچه قسمتي از تعهد موسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسليم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس ماده ١٠ ل.ا.ق.ت پس از مطالعه اظهارنامه و ضمايم مربوطه و تطبيق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر خواهد نمود و اعلاميه پذيره نويسي توسط موسسين در جرايد آگهي و در بانكي كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض ديد علاقه مندان قرار مي گيرد علاقه مندان به خريد سهام در ظرف مهلتي كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغي كه بايد نقدا پرداخت شود پرداخت ورسيد دريافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانوني وي خواهد رسيد نسخه اول در بانك نگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاي بانك به پذيره نويس تسليم مي شود و در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخص ديگر به جاي پذيره نويس امضا نمايد بايد سمت و نشاني و هويت كامل خود را در ورقه قيد نمايد و مدارك مزبور ضميمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضاي ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضاي مهلت پذيره نويسي يا تمديد آن موسسين حداكثر در ظرف يكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي و پس از احراز تعهد صحيح سرمايه شركت كه اقلاً ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومي موسس را دعوت خواهند نمود.

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

1) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

2) دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

3) دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

4) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

5) فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

1) دو نسخه اظهارنامه

2) دو نسخه اساسنامه

3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین

4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)

5) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده

6) فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)

7) گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت

8) ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز:: بازدید از این مطلب : 956
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

شرکت تعاونی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت تعاونی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند

الف – شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید.

ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.

شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند

الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.

ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

نکته1- در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است و باید بطور خوانا قید شود.

نکته2- برای واحدهای صنفی شهرستانها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود.

نکته3- شرکتهای تعاونی با بیش از 500 عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آنها مجموعاً بیش از 2000 عضو باشد، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.:: بازدید از این مطلب : 942
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

ثبت طرح صنعتی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت طرح صنعتی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

طرح صنعتی چیست؟

 

آیا می دانستید اگر طرح جدیدی برای محصولات تولیدی خود ایجاد کرده اید قبل از افشا باید ثبت نمائید؟

آیا می دانستید اگر بسته بندی منحصر به فردی ابداع کرده اید قبل از افشا باید آنرا ثبت نمائید؟

در زبان معمول، طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند.

 

بنابر این به عنوان یک قاعده کلی، طرح صنعتی متشکل است از:

 

    ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا

    ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا

    ترکیبی از موارد فوق

 

پس هر تغییر در شکل ظاهر یا نوع بسته بندی که باعث زیبا شدن محصول تولیدی شما گردید و یا باعث جذابیت محصولات شما  برای مصرف کننده می گردد قبل از افشا، بهتر است ثبت نمایید تا جلو سو استفاده رقبای خارجی و داخلی در بازارهای هدف گرفته شود.با ثبت طرح صنعتی شما می توانید به راحتی جلو و واردات یک محصول که تقلیدی از طرح تولیدی ثبت شده شما است را بگیرید.

 

طرح صنعتی دایره وسیعی از محصولات صنعتی، خانگی ، اداری، ورزشی ، صنایع دستی، اسباب بازی ، مبلمان اداری ، لوازم برقی، خودرو و قطعات آن، ابزار های فنی و پزشکی بهداشتی ، اقلام لوکس، تزئینی ، منسوجات ، فرش و لباس گرفته تا ظروف آشپزخانه و پلاستیکی و حتی بسته بندی طیف وسیعی از محصولات نیز در حوزه طرح صنعتی می باشد. از اینرو و وفق ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی یا خطوط، رنگها و یا بدون آن به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصول از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است”. در ضمن طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییرشکل ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی شود.

 

به تعبیری دیگر طرح صنعتی معمولاً به شکل و ظاهر کلی یک محصول اشاره دارد و ویژگی های فنی یا عملکردی آن بدون در نظر گرفتن ماهیت زیبایی آن تحت حمایت قانون نمی باشد .:: بازدید از این مطلب : 902
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

ثبت شرکت مسئولیت محدود

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت مسئولیت محدود را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

جهت آگاهی کامل از جزئیات و شرایط مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج در ابتدا اطلاعات جامع و تعاریف در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود را بیان می کنیم و در ادامه فرایند ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج و مدارک و زمان آن را به استحضار می رسانیم.

تعریف ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکتی که با حداقل ۲ شریک یا بیشتر برای امور تجاری ثبت شده است و در آن هریک از اعضاء، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا مقدار سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت باشند، شرکت با مسئولیت محدود نامیده می شود. در ثبت شرکت با مسئولیت محدود بار مسئولیتی و تعهدی پایین بوده و دارای یک هیئت مدیره (تصمیم گیرنده) خارج از شرکاء می باشد که برای سرمایه گذاری افراد دیگر قابل استفاده می باشد.

 

طبق قانون ثبت شرکت در نام شرکت باید حتما عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود و همچنین نام شرکت نباید  متضمن نام هیچ یک از اعضاء باشد در غیر این صورت فرد شریکی که نام او در نام شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت. در ضمن نیازی به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا بازکردن حساب بانکی در هنگام تاسیس در ثبت شرکت با مسئولیت محدود نمی باشد. این نوع از شرکت ها معمولا در موضوعاتی نظیر موادغذایی، خرید، فروش، صادرات، واردات، آرایشی بهداشتی ، آشامیدنی و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند فعالیت دارند.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج دارای شرایطی می باشد که در زیر به آن اشاره میکنیم:

 

    در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج حداقل ۲ نفر از اعضای اصلی در شرکت باید به سن قانونی ۱۸ سال تمام رسیده باشند.

    در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج حداقل تعداد شرکا دو نفر خواهد بود.

    هر دو عضو مذکور می بایست حداقل ۱ درصد سهامدار باشند.

    ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج جهت امور تجاری می باشد و حتی انجام امور غیر تجاری سودآور نیز در این دسته شرکتها تجاری محسوب شده و شامل مالیات خواهد شد.

    سرمایه در ثبت شرکت مسئولیت محدود بر خلاف ثبت شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم نمی شود، بلکه به صورت سهم الشرکه به اعضاء تعلق خواهد داشت.

    در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج اعضاء صرفا به مقدار سرمایه خود در مقابل اشخاص ثالث در مورد تعهدات شرکت مسئول خواهند بود.

    اگر تعداد اعضاءی شرکت مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشد، شرکت موظف به ثبت هیئت نظارت می باشد. هیئت نظارت متشکل از ۳ نفر است که از میان اعضاءی شرکت که عضو هیات مدیره نباشند به میزان یک سال انتخاب خواهند شد.

    در صورتی که در نام شرکت با مسئولیت محدود از نام خانوادگی یکی از اعضاء استفاده شود شریک مذکور در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود، در واقع فارغ از مقدار سهم خود، به تنهایی و بدون توجه به مقدار مسئولیت سایر اعضاء مسئولیت خواهد داشت و مسئول ادای کلیه دیون و تعهدات شرکت خواهد بود بنابراین در هیچ صورتی نمی بایست از نام خانوادگی هیچ یک از اعضاء در نام شرکت مسئولیت محدود استفاده شود و در واقع حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.

 

    داشتن آدرس و کد پستی حقیقی ولو اینکه این آدرس مسکونی باشد.

    شرکت با مسئولیت محدود در کرج وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل  اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

 

سرمایه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

    حداقل سرمایه لازم در ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج می بایست یکصد هزار تومان باشد. در ضمن بر خلاف ثبت شرکت سهامی خاص این مبلغ به هیچ حسابی واریز نخواهد شد.

    سرمایه شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه شرکت و موضوع فعالیت آن تعیین می شود. و قانونا بایستی به گونه ای تعیین شود که با گستره فعالیت شرکت همخوانی داشته و اصطلاحا محکمه پسند باشد. با این همه در حال حاضر می توان شرکت مسئولیت محدود را با سرمایه حداقل یک میلیون ریال ثبت نمود و در حال حاضر هیچگونه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

 

سایر شرایط و قوانین ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

    در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

    کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه ها ی غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

    سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل و به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند .

    انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.

    شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد .

    مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.

    تصمیمات راجع به  شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریب عددی شرکا اتخاذ می شود . اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد.

    هر یک از شرکا به نسبت سهمی که د رشرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید

    روبط شرکت شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است . اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد .

 

برسی معایب و محاسن ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

شرکت ها باید با توجه به نوع خدمات و فعالیت های خود اقدام به تعیین نوع شرکت طبق قانون تجارت کنند و هر یک از انواع شرکت ها معایب و محاسن و محدودیت هایی دارند.

 

محاسن ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 

    در شرکت مسئولیت محدود فقط نیاز به ۲ عضو اصلی دارد.

    هر ساله نیاز به معرفی اعضاء نیست و تنظیم صورتجلسه و تایید آن نیز نیاز نیست.

    در شرکت با مسئولیت محدود نیازی به انتخاب بازرس نیست.

    در شرکت با مسئولیت محدود تمامی سرمایه شرکت در اختیار مدیر عامل شرکت قرار می گیرد اما در شرکت سهامی خاص فقط  ۶۵% از سرمایه شرکت در اختیار شرکت قرار می گیرد و مابقی سرمایه به یک حساب بانکی واریز می شود.

 

معایب ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج :

 

    گاها برخی از بانکهای خصوصی به این شرکتها وام نمی دهند.

    شرکت در مناقصات دولتی با این شرکت ها معمولا مقدور نیست.

 

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

بعد از تشکیل پرونده و تکمیل مدارک به طور میانگین مدت زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج یک ماه و نیم خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

    کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیران در صورتی که خارج از افراد سهام دار باشند.

    گواهی عدم سوء پیشینه دریافت شده از دفاتر پلیس+۱۰

    امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیأت مدیره

    اعلام اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت

    اعلام موضوع فعالیت شرکت

    اعلام آدرس محل فعالیت شرکت

    اعلام میزان سرمایه شرکت ( حداقل سرمایه همانطور که گفته شد یکصد میلیون ریال می باشد) .

    اعلام سهامداران و میزان سهام آنان

    اعلام مدیران شرکت و سمت آنها

    اعلام صاحبان امضاء

    تهیه اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیر

 

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

برای دریافت اطلاعات و آگاهی از هزینه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج و دریافت مشاوره حضوری و تلفنی با شماره تلفن های موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تماس بگیرید.

فرایند ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 

    تکمیل مدارک درخواستی و تحویل به شرکت کریم خان

    اعلام ۵ نام سه سیلابی به ترتیب اولویت

    تعیین مییزان سهم اعضای سهامدار

    تعیین سمت اعضا

    تعیین میزان سرمایه شرکت

    ثبت در سامانه اطلاعات ثبت شرکت ها و دریافت پذیرش

    دریافت نام تایید شده از سامانه

    دریافت امضا اعضاء در مدارک اصلی شرکت

    مراجعه نماینده شرکت کریم خان با پیش آگهی برای دریافت پرونده و شماره ثبت به اداره ثبت شرکت ها

    تحویل مدارک به مشتری

 

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

 

در صورتی که تغییراتی در شرکت با مسئولیت محدود به وجود آید می توانید بر اساس نیاز اقدام به ثبت تغییرات شرکت خود کنید. همچنین در صورت تغییر موضوع فعالیت شرکت، تغییر آدرس شرکت، تغییر اعضاء شرکت، تغییر سرکایه شرکت،تغییر سمت اعضاء، تغییر سهم اعضاء شرکت از مشاوره رایگان کارشناسان و خدمات شرکت کریم خان  استفاده نمایید.

انحلال شرکت

 

چنانچه شرکت مسئولیت محدود ثبت نموده اید و تمایل به ادامه فعالیت ندارید می توانید شرکت را بطور کامل منحل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله انحلال شرکت با مسئولیت محدود را مطالعه بفرمایید.

 

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود

 

چنانچه نیاز به گرفتن مجدد روزنامه رسمی شرکت خود دارید می توانید مجدد آن را دریافت کنید.

نکات ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

۱- هیچگونه شرکتی با یک نفر به ثبت نخواهد رسید.

 

۲- شرکت با مسئولیت محدود لزومی به واریز سرمایه به نام شرکت ندارد.

 

۳- انتخاب مدیر عامل لزوما از میان اعضای هیأت مدیره نخواهد بود.

 

۴-چنانچه شرکت مسئولیت محدود دارای بیش از ۱۲ نفر عضو هیأت مدیره باشد، اعضا موظف به انتخاب و معرفی ۳ نفر از اعضاءی خارج از هیات مدیره به عنوان هیأت نظارت به اداره ثبت شرکت ها خواهند بود.

 

۵- اعضای هیات نظارت موظف به تشکیل حداقل یک جلسه  مجمع عمومی در سال می باشند.

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

1.  پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه (مطابق نمونه ضمیمه ) و تهیه دو جلد اساسنامه وامضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معین مراجعه وفیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهار نامه اقدام می نماید.

 

2. چند نام باتوجه به اینکه :۱- نام خارجی نباشد  ۲-سابقه ثبت نداشته باشد ۳- دارای معنا و مفهوم باشد  ۴- با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامهای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهار نامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

 

3.  مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد(۲برگ تقاضانامه -۲برگ شرکت نامه-۲ جلد اساسنامه-  فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا- ارائه مجوز در صورت نیاز – ۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین- ۲نسخه صورتجلسه هیات مدیره ) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دربافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به (احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت ) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

 

4.  در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

 

5. پس از پرداخت مبلغ حق الثبت ، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغی پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

 

6. مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شمازه ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکا(که خود از شرکا یا وکیل رسمی شرکت می باشد )با قید جمله “ثبت با سند برابر است ” امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده با امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برد. یک نسخه از مدارک ضیط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه-شرکت نامه- اساسنامه –صورتجلسه مجمع عمومی موسس- صورتجلسه هیات مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

 

7. متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

 

8. متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهام روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر)جهت درج روزنامه رسمی(پس از پراخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد)تسلیم می نماید.

 

در صورتی که سوالی در زمینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج دارید که پاسخ آن را در متن فوق یافت نکردید می توانید با شماره های شرکت کریم خان تماس بگیرید، همکاران ما مشتاق به پاسخگویی به سوالات شما می باشند.:: بازدید از این مطلب : 948
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

سهامی خاص

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

برای آگاهی بیشتر در مورد ثبت شرکت سهامی خاص در کرج باید اطلاعات جامع و کاملی از قوانین و تعاریف شرکت سهامی خاص داشت که مؤسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در این مقاله به طور کامل به آن اشاره کرده است.

 

به دلیل وجود پیچیدگی هایی که درقانون تجاری ثبت شرکت سهامی عام وجود داشت جهت ساده تر کردن و کوتاه کردن زمان ثبت شرکت لایحه ی اصلاحی برای قانون تجارت برای ثبت شرکت سهامی با تعداد شرکای کمتر و فعالیت ساده تر تصویب شد که شرکت سهامی خاص نامیده شد. در یک شرکت سهامی خاص در کرج حداقل شرکاء سه نفر یا بیشتر بوده که سهام شرکت بین آنها تقسیم می شود که فعالیت آن در زمینه های غیر تجاری می باشد اما باز هم یک شرکت تجاری به شمار می آید.

تعریف ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله  با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود. تعداد و مشخصات اعضا,در ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ۵ نفر است که ۳ نفر سهامدار و ۲ نفر بازرس می باشند و اعضای هیئت مدیره شرکت از میان سهامداران انتخاب می شود و ۲ نفر می باشد. تمامی اعضای شرکت بایستی بیشتر از ۱۸ سال,سن داشته باشند و سوء پیشینه کیفری نیز نداشته باشند.

 

در واقع یکی از انواع شرکت ها، شرکت سهامی است که در آن سرمایه شرکت به سهم هایی متساوی القیمه تقسیم شده و هر یک از شرکا دارای میزان مشخصی از سهام شرکت می باشند. در این نوع از شرکت تجزیه سهم به این صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه سهم و یا در اصطلاح پاره سهم تقسیم شود. هر کدام از پاره سهم ها به تنهایی فاقد حقوق یک سهم می باشند اما ارزش معینی دارند. شرکت های سهامی طبق ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت به دو نوع تقسیم می شود:

 

نوع اول – شرکتهای سهامی عام هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

 

نوع دوم – شرکتهای سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.

 

سرمایه شرکت سهامی خاص بوسیله خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را از طریق پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.

میزان سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج دارای حداقل میزان سرمایه می باشد که به شرح زیر است

 

    حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص ۱۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

    بر طبق ماده ۸۲ قانون تجارت در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست ولی جلب نظر کارشناس برای آورده های غیر نقدی ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقدی را به مبلغ بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

    در ثبت شرکت سهامی خاص در کرج حداقل سرمایه در نظر گرفته شده ای که باید توسط موسسین تامین گردد یک میلیون ریال است. همچنین برای تامین سرمایه نیازی به صدور اعلامیه پذیره نویسی برخلاف ثبت شرکت سهامی عام نمی باشد و سرمایه توسط اعضا به تفکیک تامین خواهد گردید.

 

تذکر: پیش از ثبت شرکت سهامی خاص در کرج می بایست حداقل ۳۵٪  از سرمایه  شرکت در حسابی به نام شرکت در آستانه ی تاسیس واریز شود. لازم به ذکر است که شرکت سهامی خاص را می‌توان پس از طی مراحلی به شرکت سهامی عام تبدیل نمود. همچنین برای آگهی بیشتر در این زمینه مقاله افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص را مطالعه بفرمایید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 

    دوبرگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

    دو جلد اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

    دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .

    فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود .

    ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

    ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها

    کپی کارت ملی

 

تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول ) ارائه تقویم کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جز ء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

توجه:کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

 

 

وجه تمایز شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

 

    برای ثبت شرکت سهامی عام در کرج برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی میشود ولی در ثبت شرکت سهامی خاص در کرج حق مراجعه عامه را ندارد.

    امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام که ثبت شده وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.

    سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه بازار بورس می باشد ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.

    حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام ۵۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص۱۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

    در ثبت شرکت سهامی عام حداقل ۵۱ درصد سهام از طریق بورس به مردم واگذار  می شود. در واقع شرکتهای سهامی عام تنها شرکتی هستند که در بورس پذیرفته میشوند.

    در ثبت شرکت سهامی خاص سهام شرکت متعلق به سهامداران و اعضای هیأت مدیره است که نام آنها در اساسنامه آمده است و افراد دیگر فقط با تنظیم صورت جلسه ورود به شرکت می توانند سهم دریافت نمایند.

    در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نیازی به دریافت موافقت افراد سهام دار ندارد اما در شرکت سهامی خاص هرگونه نقل و انتقال سهام وابسته به موافقت موافقت هیات مدیره و مدیران است.

    اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص حداقل ۳ نفر اما در شرکت سهامی عام حداقل ۵ هستند.

 

نکاتی مهم در ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 

    اساسنامه شرکت که باید امضای کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد.

    همچنین تأدیه و تقویم سرمایه غیر نقدی و تفکیک آن اظهارنامه و ذکر سهام ممتاز در صورت وجود چنین سهامی.

    انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید صورت جلسه ای قید و امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

    قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷

    ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

 

ویژگی های شرکت سهامی خاص

 

    سرمایه شرکت هنگام تاسیس نباید کمتر از ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از ۳ نفر باشند.

    سهام شرکت قابل معامله بازار بورس نمی باشد و نقل انتقال سهام شرکت مشروط موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است .

    ضمنا این شرکت نمی تواد مبادرت صدور اوراق قرضه نماید.

 

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 

    دوبرگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

    دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیا تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

    دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .

    فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین .

    ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

    ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهای

 

قابل ذکر است که به درخواست متقاضی تنظیم اساسنامه و شرکتنامه توسط موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان  انجام می گیرد

روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج دارای مراحل و روش های است که توجه به آن از اهمیت  بالایی برخوردار است

 

    تعیین نام شرکت سهامی خاص

    متقاضی پس ار تکمیل دو برگ اظهار نامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه و سپس حسابداری اداره ثبت شرکتها با رؤیت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهار نامه اقدام می نماید.

    سپس متقاضی چند نام را با این شرایط که  :۱- نام خارجی نباشد. ۲- سابقه ثبت نداشته باشد .۳-دارای معنا و مفهوم باشد .۴- با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد انتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ، ثبت دفتر شود.

    در صورت کامل بودن مدارک ابرازی کارشناس اداره ثبت نسبت به تهیه  پیش نویس آگهی ثبت اقدام پس از تایید مسئولین اداره ثبت تحویل متقاضی داده میشود. متقاضی بایستی حق الدرج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه را پرداخت نماید مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران (که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) ا قید ثبت با سند برابر است امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تاسیس تایپ شده باید به امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برسد.

    یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (اظهارنامه یک برگ، اساسنامه یک جلد، صوتجلسه مجمع عمومی موسسین یک نسخه، صوتجلسه هیات مدیره یک نسخه) ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.

    نسخه دوم آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلام ایران (پس از پرداخت حق الدرج توسط مسئول مربوطه تعیین می شود)تسلیم می نماید .

 

نکاتی در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص در قانون تجارت

 

    حداقل تعداد سهامدارن در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد .

    حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد

    پس از تهیه مدارک لازم (اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ، صورتجلسه هیات مدیره ، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ، مجور در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنماو قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهار نامه اقدام شود.

    در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد )و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به : تصویب نامه ، انتخاب هیات مدیره ، انتخاب بازرسان ، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

    شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد

    اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . در این صورت شخص حقوقی یک نفر رابه نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید

    در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد

    مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود . لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد. و هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد

 

    هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید . مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد و در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد

    مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید ..انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد.

 

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص در کرج توسط موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان  بطور میانگین بین ۱۵ روز تا ۴۰ روز طول خواهد کشید.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 

مراحل زیر برای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج به ترتیت باید طی شوند:

 

    تعیین موضوع فعالیت شرکت

    تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص

    تعیین دو فرد برای سمت بازرسین

    تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء

    تعیین آدرس محل فعالیت شرکت

    تعیین میزان سرمایه شرکت سهامی خاص و سهم سرمایه ای هر یک از اعضا

    تنظیم مدارک و تحویل به شرکت ثبتی

    معرفی نامه دریافت عدم سوء پیشینه را شرکت ثبتی دریافت نموده و به دفاتر پلیس+ ۱۰ مراجعه کرده و پس از دریافت گواهی سوء پیشینه بعد از یک هفته به شرکت ثبت کننده تحویل نمایید.

    ارجاع مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کرج به همراه نام های سه سیلابی به اداره ثبت شرکت ها توسط مجموعه ثبت شرکت

    یکی از نام های تایید شده به مجموعه موکل (ثبت کننده شرکت) اطلاع داده خواهد شد

    تحویل معرفی نامه افتتاح حساب شرکت سهامی خاص به بانک. در این مرحله نماینده با معرفی نامه به بانک مراجعه نموده و حساب را به نام شرکت در آستانه ی تأسیس با نام تأیید شده اداره ثبت شرکت ها افتتاح می نماید که  حداقل ۳۵ درصد از سرمایه را می بایست به حساب واریز نماید و پس از آن گواهی واریز از بانک دریافت کرده و به شرکت ثبتی تحویل دهد.

    گواهی بانک به اداره ثبت شرکتها تحویل می گردد و پس از بررسی در صورت عدم وجود ایراد در مدارک تأیید می گردد.

    پس از تأیید, مدارک جهت تایید نهایی و امضا هیأت مدیره به نماینده تحویل می گردد

    مدارک دارای امضای هیات مدیره به همراه سایر مدارک پرونده ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.

    پس از تایید مدارک شماره ثبت و آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص ثبت شده صادر می شود.

    بعد از ثبت شرکت سهامی خاص طی مدت زمانی حدود ۱۵ تا ۳۰ روز , مدرک نهایی ثبت شرکت ( روزنامه رسمی) صادر می گردد.

 

در صورتی که با مطالعه موارد فوق ابهامات شما در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص در کرج بر طرف نگردیده می توانید با شماره های ثبت شرکت کریم خان  تماس بگیرید و و سوالات خود را از با مشاوران ما در میان بگذارید.:: بازدید از این مطلب : 927
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : zohre

ثبت شرکت تضامنی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت تضامنی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.

ثبت شرکت تضامنی یکی از انواع ثبت شرکت در کرج می باشد که توسط موسسه حقوقی کریم خان زیر نظر وکلای حقوقی مجرب در کمترین زمان انجام می شود با مطالعه مقاله زیر اطلاعات جامع از قوانین و شرایط ثبت شرکت تضامنی کسب خواهید کرد.در مقاله ثبت شرکت تضامنی در کرج در ابتدا تعاریفی از ثبت شرکت تضامنی ارائه و سپس در مورد ثبت شرکت تضامنی در کرج توضیحات لازم ارائه می شود.

تعریف شرکت تضامنی

 

شرکت تضامنی شرکتی است  با اسم مخصوص حداقل بین ۲ نفر و با بار مسئولیتی بالا برای امور تجارتی بین افراد که با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و در صورتی تضامنی محسوب میشود که نام برخی از مالکان شرکت  در نام شرکت آمده باشد. اگر دارایی شرکت برای تامین تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از بنیانگذاران مسئولیت پرداخت تمام قروض راعهده دار می‌باشند. همچنین مدیر عامل شرکت تضامنی از میان شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود.

 

این نوع شرکت ها مناسب برای چه اموری می باشد ؟

 

امور ارزی- ریالی-صرافی-خرید –فروش سکه و اخذ جواز صرافی نوع ۱ و نوع ۲ .

نکاتی درمورد ثبت شرکت تضامنی در کرج

 

ثبت شرکت تضامنی در کرج دارای نکاتی قابل توجه و مهم هست که در زیر به آن اشاره می کنیم

 

    قبل یا بعداز نام شرکت تضامنی می بایست عبارت شرکت تضامنی قید گردد وهمچنین نام یکی از افراد شرکا به عنوان ضامن درج شود.

    ثبت شرکت تضامنی در کرج وقتی انجام میگیرد که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم شراکت غیر نقدی نیز با موافقت  کلیه شرکا ارزیابی و تسلیم شده باشد.

    نقل و انتقالات سهم الشرکه در ثبت شرکت تضامنی در کرج با توافق شرکا صورت پذیر می باشد.

    برای ثبت شرکت تضامنی درابتدای ثبت نیاز به اخذ مجور قبل از تاسیس نمی باشد.

    سود حاصل از فعالیت‎ها‎ی شرکت به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می‎شود، البته براساس شرکتنامه ممکن است این امر طور دیگری رقم خورده باشد. از این رو دادن هر نوع سود به شرکا تا زمانی که کمبود خسارات وارده به شرکت جبران نشده باشد، ممنوع خواهد بود. این امر براساس مواد ۱۱۹ و ۱۳۲ ق.ت می‎باشد.

    شرکت‎ها‎ی نسبی زمانی تشکیل می‎شوند که تمام سرمایه‎ها‎ی نقدی و غیرنقدی آنها تایید شده باشد.

    در شرکت‎ها‎ی نسبی تمامی منافع و سود حاصله به میزان سهم هر یک از شرکا بین آنها تقسیم می‎شود.

    انتخاب مدیر در شرکت‎ها‎ی نسبی از بین خود شرکا و یا خارج از آنها انجام می‎گیرد.

 

چگونگی اداره شرکت‎ها‎ی تضامنی

 

اول-نحوه انتخاب و عزل مدیر

 

    مدیر شرکت تضامنی از میان اعضا شرکت انتخاب می‎شود و طبق ماده ۱۲۰ ق.ت می‎تواند یکی از اعضای غیر شرکا باشد. در صورتی که مدیر از میان اعضای غیرشرکا انتخاب شود، با تصمیم همه شرکا قابل عزل می‎باشد.

    در صورتی که عزل مدیر بدون دلیل موجه باشد، وی می‎تواند حقوق، ضرر و زیان خود از شرکت مطالبه نماید.

    مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نیستند و حق استعفا نیز ندارد مگر با توافق سایر شرکای شرکت تضامنی.

    در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند، با تغیر اساسنامه احتمال تغییر مدیر نیز وجود دارد.

    اگر مدیر شرکت تضامنی در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده اما انتخاب وی بعداً انجام شده باشد، شرکا می‎توانند مدیر مذکور را عزل نمایند. لازم به ذکر است که مدیر در این مورد حق استعفا دارد.

 

دوم ـ محدوده اختیارات مدیر

 

مدیر شرکت تضامنی برای متعهد ساختن شرکت در مقابل اشخاص ثالث باید به نام شرکت و درحدود و ثغور اختیارات خود اقدام به تصمیم گیری‎ها‎ی صحیح نماید. این اختیارات در دو حوزه مشخص شده اند:

۱- براساس ماده ۱۳۲ ق. ت تقسیم تا زمان جبران ضررهای وارده به شرکت ممنوع می‎باشد.

۲- طبق ماده ۱۳۴ ق.ت انجام فعالیت‎ها‎ی مربوط به عملیاتهای تجارتی

 

سوم ـ مسئولیت‎ها‎ی مدنی مدیر

عقد وکالت تعیین کننده مسئولیت‎ها‎ی مدنی مدیر شرکت تضامنی می‎باشد که بر اساس آن مدیر در مقابل شرکا تابع اصول کلی حقوق مدنی می‎باشد، به ویژه در مواردی که محدوده اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

انحلال شرکت های تضامنی

 

    به هنگام موافقت تمامی شرکا

    به اتمام رسیدن موضوع فعالیت

    به هنگام غیرممکن بودن انجام فعالیت

    به هنگام ورشکستگی شرکت

    به هنگام فسخ شرکتنامه

    در صورت فوت یکی از شرکای شرکت

    هنگامی که دادگاه با توجه به تقاضای یکی از شرکا، شرکت را منحل می‎سازد.

    زمانی که تاریخ قید شده در شرکتنامه به اتمام رسیده باشد.

 

مدارک لازم ثبت شرکت تضامنی در  کرج

 

    دو برگ تقاضانامه

    دو برگ شرکتنامه

    دو نسخه اساسنامه

    فتوکپی شناسنامه‌ی شرکاء

    مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

 

مراحل ثبت شرکت تضامنی در کرج

 

    مشاوره با افراد خبره و با تجربه

    انعقاد قرارداد

    تهیه مدارک لازم

    امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز

    طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها (حداکثر زمان مورد نیاز ۳۰ روز)

 

تفاوت ثبت شرکت تضامنی در کرج و نسبی

 

در ثبت شرکت تضامنی در کرج و نسبی ، تفاوت بین شرکت‎ها‎ی نسبی و تضامنی ، تنها در میزان مسئولیت مدنی شرکا نسبت به بدهی شرکت پس از انحلال شرکت می‎باشد.:: بازدید از این مطلب : 961
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 آبان 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد